Het kabinet wil fors gaan snijden in de tegemoetkomingen voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). De CG-Raad en zeven andere organisaties van patiënten, gehandicapten, ouderen en mantelzorgers hebben hierover gezamenlijk een brandbrief gestuurd aan het kabinet. Zoals het plan is, wordt gehalveerd in de Wtcg.

onterecht buiten de boot

De overheid heeft regels om te bepalen wie wel en niet in aanmerking komen voor een tegemoetkoming (afbakening). Direct na het instellen van de Wtcg in 2009 was al duidelijk dat deze afbakening niet juist was. Hulpmiddelen gebruikers, zoals prothesedragers,

komen niet in aanmerking voor de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten. Toch hebben ze meerkosten.
Het centraal administratiekantoor  (CAK) deelde in 2010  cadeautjes van 500 euro uit aan zorggebruikers die nooit als chronisch ziek of gehandicapt kunnen worden aangemerkt, maar op basis van verkeerde afbakening zeer verrast het geld automatisch op hun rekening gestort kregen.

TNO deed in opdracht van het Ministerie van VWS in 2010 een onderzoek naar deze afbakening van de Wtcg. In het TNO-rapport staat dat 20% van de mensen die nu een tegemoetkoming krijgt geen meerkosten heeft. Aan de andere kant is er ook een grote groep (waar onder de arm- en beenprothesegebruikers) die onterecht buiten de boot valt. De aanbevelingen werden aangehoord door de minister en het rapport verdween in de la.

In 2010 riepen politici van de Tweede Kamer dat mensen met een beperking zich geen zorgen hoefde te maken en dat het geld er nog aan komt. Prothesegebruikers hebben dat geld dus nooit ontvangen. Acht patientenorganisaties schreven de brandbrief over Wtcg aan kabinet om hun achterban niet eenzijdig en extra te raken. Nu de afbakening van de doelgroep nog steeds niet in orde is wordt al gekort op Wtcg terwijl groepen  met meerkosten (waaronder prothesegebruikers) hier onterecht buitenvallen. De gekke situatie doet zich nu voor dat deze groep al gehalveerd wordt op de tegemoetkoming, die ze nog nooit hebben ontvangen en de helft van niets blijft niets.

Hans van Mourik, fysiotherapeut en coach prothese-unlimited

Reageren? Mail naar Hans van Mourik

 

Prothese in beweging

 

Regelmatig schrijft Hans van Mourik, fysiotherapeut en ervaringsdeskundige van prothese en orthese over actuele zaken in zijn weblog op pro-orthese.nl