De afgelopen weken hebben we gegevens verzameld  betreffende het inkomen van Jan Modaal met een prothese. Het idee dat het scheef aan het lopen is wordt met elke berekening steeds duidelijker. Een prothesegebruiker krijgt namelijk niet zondermeer korting op eigen risico, terwijl voor zijn functioneren per jaar wel reparatie nodig is, waarvoor eigen risico aangesproken moet worden.Zou die daarvoor wel in  aanmerking willen komen dan moet men bepaalde medicijnen gebruiken. Opgeteld met  het mislopen van de TBU en andere financiële terugval praat je al snel over zo’n 1000 euro minder in 2009 t.o.v. 2008. Deels zijn de instanties voor mensen met handicap en beperking verheugd over de vooruitgang in het belastingsstelsel, maar daar zou ik voor mensen met een amputatie nog niet zo enthousiast over zijn. Het blijkt nog steeds lastig te zijn

om mensen met deze aandoening in te schalen onder de  langdurige aandoeningen. Bij de geamputeerde of kinderen met een aangeboren verkorting is niet zo moeilijk om en duidelijke scheiding na amputatie of geboorte te leggen, maar kennelijk is een deel van de commissieleden van de TASKFORCE in de veronderstelling  dat er nog wel wat aangroeit en de problemen dan snel zijn opgelost. Mensen met een amputatie zijn zeker niet zielig, maar delen niet me in de feestvreugde van tegemoetkoming, die medicijngebruikende lotgenoten wel genieten. De farmacie heeft het gewonnen van de hulpmiddelen zou je kunnen zeggen. Jan Modaal met een prothese of ouders met een kind in het gezin met deze aandoening zijn de klos. Vanuit PROTHESE-UNLIMITED werken Theo den Haan en ik, samen met onze rekenkamer Melis Geurts aan de inhoud en is overleg gevoerd met de CG-raad.   Met alle gegevens, die we  aan het verzamelen zijn zullen we een brandbrief aan Staatssecretaris Jet Bussemaker sturen. Ik hou u op de hoogte.

Met vriendelijke groet,

Hans van Mourik, fysiotherapeut en coach prothese-unlimited

Reageren? Mail naar Hans van Mourik

Regelmatig schrijft Hans van Mourik, fysiotherapeut en ervaringsdeskundige van prothese en orthese over actuele zaken in zijn weblog op pro-orthese.nl