landelijke werkgroep bovenste extremiteit te gast

De landelijke "werkgroep prothesiologie voor de bovenste extremiteit"  houdt zich bezig met prothesevoorzieningen van de bovenste extremiteit bij zowel kinderen als volwassenen, maar ook

landelijke werkgroep bovenste extremiteit te gast

met amputaties en reductiedefecten bij patiënten die geen prothese gebruiken. Zo'n veertig fysiotherapeuten,
ergotherapeuten, revalidatieartsen, bewegingswetenschappers en orthopedisch instrumentmakers van de werkgroep waren in februari te gast in het centrum voor revalidatie UMCG. Het is de bedoeling om de werkgroep bij de VRA onder te brengen als officiële werkgroep, net als de Werkgroep Amputatie en Prothesiologie; deze werkgroep houdt zich bezig met de prothesiologie van de onderste extremiteit.

Lees meer in Re(visie maart 2008 (op pagina 20)

bron: re(visie maart 2008