informatie

Jaap van Netten bron revisie mrt2011Orthopedische schoenen wetenschappelijk bekeken Jaap van Netten, bewegingswetenschapper, promoveerde 2 februari op het proefschrift ‘Use of custom-made orthopaedic shoes’. In Nederland krijgen jaarlijks zo’n 60.000 mensen een paar orthopedische schoenen voorgeschreven om beter te kunnen lopen. Van Netten onderzocht het gebruik en de bruikbaarheid van deze schoenen.

Bij slechte communicatie blijven schoenen in de kast staan.

Uit een vragenlijstonderzoek bij ruim driehonderd patiënten uit heel Nederland bleek dat vrijwel alle patiënten na drie maanden hun orthopedische schoenen gebruiken. Ongeveer anderhalf jaar later

Lees meer: Acceptatie van orthopedische...

De afdelingen Revalidatiegeneeskunde van het Academisch Medisch Centrum en het VU medisch centrum in Amsterdam hebben het initiatief genomen tot het opstellen van een richtlijn voor de verstrekking van beenorthesen bij patiënten met blijvende ernstige zwakte of verlamming van de beenspieren. De richtlijn wordt uitgewerkt tot een klinisch handboek ‘Beenorthesen bij slappe verlammingen’. In dit richtlijnproject nemen de relevante partijen deel die bij de verstrekking van orthesen betrokken zijn: voorschrijvers, verstrekkers, verzekeraars en patiënten. Aangesloten wordt bij de ingrijpende stelselwijzigingen die in de hulpmiddelenzorg hebben plaatsgevonden.

Lees meer: Richtlijnproject...


Aanmeten van een orthese: "Hoe vertel ik het mijn kind "

Kinderen, waarbij een orthese aangemeten moet worden, zijn het meest op hun gemak als ze goed geinformeerd zijn. Hoe bereid je je zoon of dochter hierop voor. Noppe Orthopedietechniek, Noordwijkerhout / Leiden heeft daar iets op gevonden.

In kleurijke en eenvoudige schermen kun je ........

Lees meer: aanmeten orthese bij kinderen