VOOR ONDERZOEK NAAR HERSENACTIVITEIT BIJ (GEPOOGDE) HANDGEBAREN

Over het onderzoek

Het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) doet onderzoek naar hersen-activiteit. Bij het uitvoeren van (hand)bewegingen worden sommige gebieden in de hersenen actief. Wij willen onderzoeken of we deze gebieden kunnen ‘ontcijferen’: kunnen we aflezen welke handgebaren iemand maakt door de hersenactiviteit te meten? We willen ook graag onderzoeken hoe goed de gebaren te ontcijferen zijn bij proefpersonen die door amputatie hun rechterarm missen. Zij proberen dan de gebaren zo goed mogelijk uit te voeren.

 

De resultaten van dit onderzoek zijn van belang voor de ontwikkeling van hulpmiddelen om mensen die geheel verlamd zijn – en dus ook niet meer kunnen praten – weer te laten communiceren.

Wanneer kunt u meedoen?

Wij zijn op zoek naar proefpersonen met een geamputeerde rechterarm. Proefpersonen moeten 18 jaar of ouder zijn. De amputatie moet minimaal een jaar geleden hebben plaatsgevonden. Het onderzoek vindt plaats in de MRI-scanner van het UMC Utrecht. U dient daarom geen last te hebben van claustrofobie (angst voor kleine ruimtes) en u mag geen metaal in het lichaam hebben, zoals metalen protheses (een draadje achter de tanden mag wél).

Hoe verloopt het onderzoek?

U bezoekt het UMC Utrecht tweemaal. De eerste keer krijgt u een korte instructie en vult u kort twee vragenlijsten in. U ontvangt ook materiaal voor het oefenen van verschillende handgebaren. Het is de bedoeling dat u daarna in de zes dagen vóór de MRI-scan thuis oefent met het materiaal (dit kost u 10 minuten per dag). Op de dag van de MRI-scan maakt u de handgebaren in de scanner (of u probeert deze te maken). U ziet op een scherm welke gebaren u moet maken.

Vergoeding

Voor de tijd in de scanner, de tijd die u kwijt bent aan instructie en de tijd voor het thuis oefenen krijgt u een vergoeding. In totaal bedraagt deze vergoeding € 56,-. Als u besluit voortijdig te stoppen met het onderzoek, krijgt u betaald voor uw deelname tot dat moment. Uw reiskosten worden altijd vergoed.

Interesse?

Heeft u interesse in deelname, dan kunt u contact opnemen met L.C.M. (Mark) Bruurmijn [klik hier]