Zelf bepalen wie je zorgverlener is. Het lijkt vanzelfsprekend. Veel patiënten staan er waarschijnlijk niet eens bij stil. Momenteel behandelt de Tweede Kamer een voorstel van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de Zorgverzekeringswet (artikel 13) aan te passen. Deze aanpassing maakt het mogelijk dat zorgverzekeraars geen vergoeding meer hoeven te betalen aan patiënten die kiezen voor een zorgverlener die geen afspraken heeft met de zorgverzekeraar. Dit betekent feitelijk dat er voor de patiënten geen vrije keuze van behandelaar meer is in de basisverzekering.

Bovendien heeft dit kabinet aangegeven in het regeerakkoord dat zij artikel 13 uit de Zorgverzekeringswet wil schrappen. Hierdoor komt de keuze voor zorgaanbieder volledig bij de zorgverzekeraar te liggen. Minister Schippers denkt dat de verzekeraars goede zorg kunnen inkopen tegen een scherpe prijs. Maar is dat wat de patiënt wil en is het de goede zorg voor de patiënt? Patiënten kiezen hun zorgverlener in de eerste lijn juist op basis van vertrouwen en nabijheid. Wat is erop tegen dat de patiënt zelf deze keuze maakt? Dat hoeft de verzekeraar toch niet voor hem te doen?

Beroepsverenigingen van Eerstelijns zorgverleners roepen daarom op om de keuze voor een zorgverlener bij de patiënt te laten. Deze oproep zetten we in Den Haag kracht bij met veel handtekeningen. Daarom zijn fysiotherapeuten gestart met een petitie ‘Ja, ik ben voor keuzevrijheid in de zorg!’ Zowel zorgverleners als patiënten kunnen die petitie ondertekenen.

Wilt u (digitaal) ondertekenen? Klik hier!

Bron: genootschap fysiotherapie