Er is ruzie tussen zorgverzekeraar Achmea en het Slotervaart Ziekenhuis in Amsterdam. En van dat conflict worden de consumenten die in de buurt van dit ziekenhuis wonen de dupe. Zij krijgen straks namelijk niet meer de gehele rekening vergoed en kunnen na 1 april eigenlijk niet meer naar dit ziekenhuis. 

Veel verzekerden van Achmea die in Amsterdam wonen willen graag overstappen naar een verzekeraar die wel een contract heeft gesloten met het Slotervaartziekenhuis. Deze mensen vinden dat ze daar recht op hebben, omdat eind vorig jaar nog niet bekend was dat er geen contract werd gesloten met dit ziekenhuis.

Deze mensen zijn dus niet overgestapt naar een andere verzekeraar en waren in de veronderstelling dat ze gewoon gebruik konden maken van de zorg in het Slotervaartziekenhuis. Nu blijkt dat dit niet zo is willen veel mensen alsnog opzeggen. Dat mag echter niet van Achmea.

Achmea zegt dat zij het recht op zorg verzekeren en dat dit recht overeind blijft. Mensen kunnen namelijk ook naar een ander ziekenhuis in Amsterdam. De verzekerden zijn het hier niet mee eens want zij gingen er eind 2012 echt van uit dat ze naar het Slotervaartziekenhuis konden.

Achmea had duidelijk moeten communiceren dat het nog niet zeker was dat er een contract gesloten zou worden met het Slotervaartziekenhuis. Óf Achmea moet haar klanten de optie bieden om naar een andere verzekeraar over te stappen. Nu kunnen de verzekerden van Achmea geen kant op, ze kunnen niet naar een andere verzekeraar en moeten maar accepteren dat ze niet meer naar het Slotervaartziekenhuis kunnen.

Individuele regeling
Achmea geeft aan dat zij op individuele basis gaan bekijken wat zij voor hun verzekerden gaan doen. Dat betekent dat gedupeerden eerst contact op moeten nemen met de klantenservice van hun eigen verzekeraar. Vervolgens wordt er gekeken of zij aan de criteria voldoen voor zo’n regeling. "Moet er niet aan denken om via de rechter met de klanten in gesprek te gaan ", aldus Marjolein Verstappen, directeur zorginkoop Achmea.

Bron: http://www.trosradar.nl
Directe link uitzending [klik hier]