"Op de Hoogte" is een uitgave van revalidatiecentrum De Hoogstraat en Stichting Vriendenkring De Hoogstraat. Het verschijnt vier keer per jaar, informeert collega's, revalidanten en belangstellenden over de Hoogstraat. In de juni editie, Piraten in actie! In de Piratengroep trainden kinderen op een
speelse manier hun aangedane arm, medewerker Alice Hagoort, fysiotherapeuten die ruilden van werkplek,  Paardrijden als therapie, aandacht voor seksualiteit en intimiteit, effectief herstellen na een CVA en een vioolaanpassing.

 

Lees hier editie juni 2012