Stichting Zorgvraag wijst de weg in het doolhof van de zorgverzekeraars

 

De gezondheidszorg vormt al lange tijd een ingewikkeld geheel, zowel voor hen, die daarin werkzaam zijn, maar vooral ook voor de gebruikers van die zorg.  Voor deze  laatste groep komt er ondersteuning. De Stichting Zorgvraag stelt zich tot doel de  consument te helpen bij zijn zorgvraag en zorgplicht in de breedste zin van het woord.
Dit houdt in dat de stichting de zorgconsument gericht doorverwijst naar andere zorgloketten, gezondheidsrechtspecialisten, zorgmakelaars of (letselschade-) advocaten maar zo nodig kan er daadwerkelijk juridische of andere hulp worden verstrekt. Stichting Zorgvraag kan bogen op de nodige kennis en gremia om te voorzien in allerlei hulpvragen.

 

Een nieuwe Stichting vraagt gedreven mensen aan het stuur.

In de personen van Huub Stroeks, voorzitter, Toon Schoenmakers,  penningmeester, Jan van Vlerken, secretaris en Ruud van Mechelen, adviserend arts en algemeen bestuurslid, is er een buitengewoon draagkrachtig fundament gelegd voor een degelijk bestuur op lange termijn.

 

De installatie van het bestuur vond plaats op 1 mei tijdens een eerste bijeenkomst in het Brabantse Veldhoven. Het bestuur is enthousiast en gedreven om de komende jaren aan de visie en missie van de stichting te werken daar gebleken is dat er een behoefte is waarin moet worden voorzien.

 

Om de werking van de Stichting een stap hoger te tillen zal het bestuur de doelstellingen van de Stichting Zorgvraag proactief uitdragen door gesprekken aan te gaan met stakeholders als patiëntenverenigingen, gemeenten, Ziektekostenverzekeraars en overheid.

 

Op de website www.stichtingzorgvraag.nl geven de bestuursleden kort weer wat hun heeft aangezet om in het bestuur te willen zetelen. Duidelijk is wel dat ze er zich allen van bewust waren hoe groot de nood aan transparantie in de zorgverlening is. ‘Op dit moment is het een jungle en heel veel mensen weten niet eens precies wat er in hun polis staat.’, aldus Toon Schoenmakers, jurist en maatschappelijk betrokken. En juist daar kan de Stichting Zorgvraag het verschil maken. Door besparing is bij de CG-raad (Chronisch zieken en Gehandicaptenraad) als eerste het juridisch zorgloket van het toneel verdwenen. Duidelijk is dat juist hier een invulling wordt gecreëerd.’

 

Sinds de website in de lucht is regent het vragen over zeer uiteenlopende zaken.  Inmiddels zijn er al veel binnengekomen vragen  naar tevredenheid behandeld. Opvallendste vragen waren: rolstoelkeuze in de WMO,  P-kaart aanvraag bij de gemeente voor een armprothesedrager, armprothese en aanvraagproces bij de zorgverzekeraar, kanker en behandeling (in het buitenland) wel of niet vergoeden, op basis van welke criteria, Belgische wenst een second opinion in Nederland, kanker en prothesen, fysiotherapie(vergoeding in het buitenland), tandarts en (transparant zijn in) prijzen,  ziekenhuiskeuze versus aangewezen kliniek door zorgverzekeraar, deadline keuze in ziekenhuis om wel of niet naar een verzorgingstehuis te gaan, esthetische operatie versus medische noodzaak etc.

 

Er is nog veel onontgonnen gebied in de zorgverzekeringswet,  WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), AWBZ  en aanpalende gebieden. Met een stevig bestuur zal er gestructureerd worden gewerkt aan de doelstellingen en naar de aard van de vraag kan richting de beleidsmakers een vuist worden gemaakt.
Meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.