In 1995 is de POB (particuliere orthopedische bedrijven) groep opgericht, een samenwerkingsverband van particuliere orthopedische instrumentmakers in de zorg die voor haar leden de rol de op zich nam van belangenbehartiger. Afgelopen jaar heeft in de POB groep een proces plaats gevonden van strategische heroriëntatie en de aanzet voor een intensievere samenwerking naar de markt van zorgverzekeraars, medisch specialisten, leveranciers en bovenal ook de eindgebruikers.

Aanleiding hiervoor is niet alleen de veranderende regelgeving maar met name de veranderende verhoudingen in de zorgketen, specifiek in het orthese en prothese segment.

Belangrijk hierbij is dat de POB groep meer gebruik gaat maken van hun gezamenlijke specialistische identiteit en vakmanschap, onderscheidend van andere marktpartijen.
 
Om meer bekendheid te geven aan hun activiteiten zullen de 18 aangesloten bedrijven de formule naam “Bewegingsvisie” toevoegen aan hun eigen bedrijfsnaam.

Tijdens een feestelijke bijeenkomst op 10 september 2007 in Maarssen is er na een voorbereidingstijd van nog geen jaar een BV opgericht van waaruit de volgende zaken gezamenlijk worden georganiseerd:
 

1. Contracten met zorgverzekeraars.


Met de zorgverzekeraars wordt gestreefd naar een dialoog en samenwerking waarbij kwaliteit en inzicht in indicatiestelling en werkmethodiek centraal staat. Hiervoor heeft Bewegingsvisie inmiddels een Uniform Calculatie Model (UCM) ontwikkeld waarin zowel voor maatwerk als confectie behandelingen heel transparant een kosteninzicht wordt verschaft. Voor de contracten met zorgverzekeraars is een aparte POB- groep BV opgericht die de commerciële activiteiten aan Bewegingsvisie delegeert.
 

2. Het gezamenlijk delen van kennis, het breed scholen van medewerkers en het opzetten van gezamenlijke innovatie trajecten.


Met dit hogere niveau van dienstverlening zal Bewegingsvisie nieuwe, efficiëntere en duurzame behandelingen aan kunnen bieden. Een goede samenwerking met leveranciers en artsen is daarbij gegarandeerd. Inmiddels is een aanvang gemaakt met persoonscertificering van de medewerkers en zal voorjaar 2008 het 1e Bewegingsvisie Innovatiecongres worden georganiseerd.
 

3. Gezamenlijke inkoop en accountmanagement naar leveranciers.


Bewegingsvisie is inmiddels een strategische samenwerking aangegaan met een beperkt aantal voorkeurleveranciers. Vanuit deze centrale afspraken wordt gestreefd naar een innovatieve samenwerking waarbij Bewegingsvisie- ondernemingen hun contacten met verwijzers en consumenten meer gerichte diepgang kunnen geven.
 

4. Gezamenlijk marketing- en formule beleid.


Bewegingsvisie zal met een gezamenlijke marketing aanpak de markt op meerdere terreinen commercieel benaderen, met behoud van de eigen identiteit van de 18 aandeelhouders. Hiervoor is inmiddels een logo en (in store) promotiemateriaal ontwikkeld, met gerichte (media) advertising zullen medisch specialisten en consumenten bereikt worden.   

De directie van Bewegingsvisie wordt gevormd door de heer H.den Ouden die daarin wordt bijgestaan door de bestuursleden dhr.J.Bloks, dhr.F.Wouda en dhr.B.Wester.

Binnen Bewegingsvisie zijn ook een aantal werkgroepen actief om de participatie vanuit de aandeelhouders optimaal te bevorderen.

 Zie [hier] voor de ledenlijst