De zorgverzekeraars hebben besloten per 1-1-2015 een "Cliq code" verplicht te stellen in de declaratie van hulpmiddelen. Daarmee zal de functiegerichtheid van de verstrekking onderdeel gaan uitmaken van de declaratie.

Voorafgaande aan de invoering is door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) te Zeist een update/upgradeproject voorzien voor een

aantal modulen waartoe de module beenprothese. De werkwijze is dat een projectleider de huidige Cliq-classificatie inbrengt aangevuld met voorstellen voor aanpassing of uitbreiding. Experts met diverse achtergrond zullen deze voorstellen becommentariëren en aanvullen in een drietal expertbijeenkomsten van een halve dag te houden in de gebouwen van ZN te Zeist. Experts nemen deel “a titre personal” zonder last- of ruggespraak. Met een gebruikersachtergrond hebben Ing. Theo den Haan en Hans van Mourik, fysiotherapeut van prothese-unlimited zitting in de groep. Den Haan is deskundig op het gebied van de kwaliteit van het product en Van Mourik is zowel bekend met het technisch aspect als het functioneren met hulpmiddelen in dagelijks- en sportiefgebruik

De update van deze module staat onder leiding van projectleider Ir. Theo H.M. Bougie van BRT-ADVIES. Maandag 26 augustus j.l. was de eerste bijeenkomst in Zeist. Aanwezig waren vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (w.o. instrumentmakerij en toeleveranciers), zorgverzekeraars, eindgebruikers en andere disciplines. De onderwerpen die zijn besproken waren onder andere; bestaande Cliq-classificatie module Beenprothese, Nederlandse Terminologie ISO beenprothese en eerste conceptvoorstel geupdate Cliq beenprothese.

Meer over cliq en de invoering