Een richtlijn voor zorgprofessionals over de relevante aspecten van zelfcontrole van bloedglucosewaarden. In de richtlijn staan onderwerpen als: indicatiestelling, frequentie, educatie over en uitvoering van zelfcontrole.

Doel
Een belangrijk onderdeel van goede diabeteszorg is zelfmanagement, met zelfcontrole als een hulpmiddel om de ziekte waar mogelijk door patiënten zelf te kunnen managen. Deze richtlijn geeft adequate adviezen voor zinvolle, doelgerichte

zelfcontrole en de daarbij behorende educatie. De aanbevelingen zijn breed gedragen, multidisciplinair en waar mogelijk evidence based. Het uiteindelijke doel is dat zorgverleners de aanbevelingen inbedden in hun dagelijks diabetesbeleid.

Doelgroep
Zorgprofessionals in de diabeteszorg (1e/2e lijn) kunnen direct in hun praktijk aan de slag met de richtlijn. Dit geldt ook voor overige betrokken zorgverleners als medisch psychologen, lab-assistenten, overige medisch specialisten, fysiotherapeuten/sportbegeleiders.

bron: diabetesdossiers.nl

 

Feiten en getallen

  • 1 op de 4-6 type 2 diabetes patiënten krijgt een diabetische voet 225.000 - 250.000 „diabetische voeten‟
  • Jaarlijks krijgt 15% een ulcus 70% recidiveert!
  • Daarvan ondergaat 4% een amputatie 3000 amputaties per jaar = 8 per dag
  • 5-jaars overleving na amputatie is 30%
  • Kosten voor de diabetische voet zijn 200 miljoen Euro/jaar
  • De diabetische voet is de duurste complicatie van diabetes

(uit presentatie De diabetische voet in de huisartsenpraktijk, Margreet van Putten, arts/onderzoeker / Bestuurslid Vakbekwaamheid ProVoet / Directeur NVvP)