Patiëntenorganisaties actueel

De afgelopen maanden met zoveel belangstelling voor bijeenkomsten voor beenprothesen zou je bijna vergeten dat er ook mensen zijn met een armprothese. Dat is Hans van Mourik van Prothese-Unlimited ook opgevallen en heeft een aantal prothesegebruikers via twitter uitgedaagd om met een verlanglijstje te komen.

Het doel is uiteindelijk om een leuke bijeenkomst te organiseren centraal in Nederland met informatie, activiteiten over en door gebruikers zelf. Wie mee wil werken aan dat verlanglijstje wordt van harte uitgenodigd.

Voor vragen of een idee kunt u ook mailen [klik hier]

In de tweede helft van mei heeft de Vaste Kamercommissie van VWS een aantal belangrijke overleggen, waarin de Zorgverzekeringswet, het verzekerde pakket en het geneesmiddelenbeleid aan de orde komen. De CG-Raad vraagt de Kamercommissie in een brief om geen voorstellen aan te nemen die de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg in gevaar brengen.

De kosten van de zorg lopen op. De CG-Raad constateert dat de rekening daarvan voor een groot deel bij de verzekerden wordt neergelegd. Bijvoorbeeld in de vorm van steeds meer eigen bijdragen, hogere premie of kleiner pakket. De CG-Raad maakt zich zorgen over de effecten van het huidige beleid. Op dit moment staat de betaalbaarheid en daarmee de toegang tot zorg voor mensen met een beperking en met lagere inkomens onder druk.

Lees meer: CG-Raad roept Kamer op:...

Utrecht: 140 belangstellenden met een amputatie en/of verkorting aan arm of been kwamen 19 maart  2011 in revalidatiecentrum de Hoogstraat in Utrecht bijeen. De patiëntenorganisaties KMK en de LVvG  hadden de handen ineen geslagen om gezamenlijk op te trekken om de lotgenoten  te informeren. Het THEMA was:

Welke voorziening is voor mij het beste?

Caroline van den Kommer begon de bijeenkomst met een uitleg van de middag. Ze gaf aan dat veel mensen niet durven te zeggen wat ze willen en wensen, dat onvoldoende duidelijk kunnen maken, niet weten wat mogelijk is, zich vaak laten overrompelen, maar vervolgens daar weer onder lijden en stress krijgen. Het gaat over het informeren en vandaag was de eerste stap daarin.

Karen Koller juriste van Otto Bock spraak uitgebreid over de zorgverzekering.

Lees meer: Prachtige club...

Dinsdag 19 april sprak de Tweede Kamer over de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg). De afbakening van de doelgroep is nog steeds niet op orde. De CG-Raad dringt er in een brief aan de Kamer op aan dat de afbakening met spoed wordt verbeterd.

CG-Raad wil meer spoed bij verbetering afbakening Wtcg

Minister Schippers van VWS heeft onlangs de vierde voortgangsrapportage over de Wtcg aan de Tweede Kamer gestuurd. Daarin meldt zij, dat ze pas in 2012 een besluit over de

Lees meer: Prothese en...

De ouders van Tess hadden niet verwacht dat hun kleine meisje geboren zou worden met twee klompvoetjes. ‘Je hebt een ander beeld bij het perfecte kindje’, vertelt de moeder van Tess. ‘Je wordt een beetje van je roze wolk afgeschopt’, vult Tess’ vader aan. Twijfels en angst: menig ouder van een kind met een klompvoet kent het. De onwetendheid maakt angstig en onzeker. Kan mijn kind later wel normale schoenen aan? Gaat mijn kind waggelen, of loopt mijn kind straks net als ieder ander?


Lees meer: Film over eerste jaar leven...