Patiëntenorganisaties actueel

Je recht halen wordt eenvoudiger als je goed geïnformeerd bent. De geheel vernieuwde website van het Juridisch Steunpunt helpt daarbij. Iederen kan bij het Juridisch Steunpunt terecht met vragen over sociale zekerheid, werk, zorg, etc. Leden van lidorganisaties van de CG-Raad krijgen bovendien gratis hulp en ondersteuning bij een kansrijk bezwaar of beroep.


Op de website van het Juridisch Steunpunt staat belangrijke juridische informatie voor mensen met een handicap of chronische ziekte. Zoals informatie over bezwaar maken, een klacht indienen, zelf naar de rechter stappen en een overzicht van juridische brochures en publicaties. Daarnaast veel juridische vragen uit de praktijk (uiteraard met antwoorden) over onderwerpen als ongelijke behandeling, financiële ondersteuning, werk, onderwijs, zorg en vervoer.

Lees meer: Nieuwe website Juridisch...

marjan ter vest (c) psy.nlDe vijf patiënten- en ouderenkoepels zitten niet op een lijn. Het Landelijk Platform GGz is teleurgesteld en verwijt de NPCF en CG-raad eigenmachtig optreden. ‘Op bestuurlijk niveau zijn de verhoudingen bekoeld’, zegt Marjan ter Avest, algemeen directeur van het LPGGz.

Patiëntenkoepels liggen met elkaar over hoop

Het is al lange tijd het streven van het ministerie van VWS om de vijf patiëntenkoepels (NPCF, CG-raad, Landelijk Platform GGZ, Platform VG en CSO) op basis van gelijkwaardigheid onder een noemer te brengen, als ‘vijf vingers van een vuist’. Vooruitlopend op de evaluatie van de Subsidieregeling

Lees meer: Patiëntenkoepels voeren...

Het loont als iedereen meedoet. Dat is de kerngedachte achter ‘Betere kansen: vijf politieke wensen van chronisch zieken en gehandicapten’, hét verkiezingsprogramma van de CG-Raad.
Het programma bevat vijf politieke wensen en geeft tevens antwoord op de vraag: wat kan de politiek doen voor mensen met een beperking? De CG-Raad biedt ‘Betere kansen’ aan de lijsttrekkers van politieke partijen en brengt hiermee de wensen van zijn achterban voor het voetlicht.

De CG-Raad doet vijf voorstellen om de participatie en zelfredzaamheid van burgers met een beperking te vergroten. Sommige maatregelen leveren meteen een besparing op. Andere vergen eerst een investering maar ook die betalen zich uiteindelijk dubbel en dwars terug.
Hieronder leest u alles over onze vijf politieke wensen. Deze wensen vormen de basis voor ons eigen Verkiezingsprogramma Betere kansen

Vijf politieke wensen

Lees meer: CG-Raad presenteert eigen...

Van de 200 miljoen euro die het kabinet wil bezuinigen op de Wmo, moet 150 miljoen komen uit een aanscherping van het persoonsgebonden budget (pgb). Dat zegt belangenvereniging van pgb-houders Per Saldo vandaag in vakblad Binnenlands Bestuur.

Per Saldo maakt zich ernstige zorgen over de bezuiniging. Het kabinet wil het geld voor pgb’s in de thuiszorg meer dan halveren. Gemeenten moeten de budgetten blijven verstrekken. Ze worden feitelijk gedwongen de toegang tot zorg moeilijker maken. “Óf de tarieven gaan omlaag en mensen krijgen

Lees meer: Bezuinigingen op de Wmo...