De bezuinigingsmaatregelen van het kabinet hebben ook consequenties voor de CG-Raad, de meerjarenprogramma’s en de dienstverlening aan hun leden (dit zijn geen individuele leden maar lid-verenigingen). De bezuinigingen treffen in de eerste plaats de instellings- en programmasubsidies van de patiënten- en gehandicaptenorganisaties.De CG-Raad krijgt de komende jaren veel minder subsidie. In een brief aan de leden belicht directeur Angelique van Dam de gevolgen daarvan. “De urgentie om gezamenlijk op te trekken is groter dan ooit.” De CG-Raad moet de komende jaren drastisch bezuinigen. Dit betekent onder meer dat de personele bezetting van de CG-Raad volgend jaar met ruim de helft wordt teruggebracht.

De subsidie van de CG-Raad en de gevolgen:
- de instellingssubsidie van 1,9 miljoen euro gaat naar 1,2 miljoen euro per 2013.
- de meerjarenprogramma’s, waaronder Programma VCP en Juridische ondersteuning,
beëindigd per 1-1-2014. De 3,5 miljoen euro komt  te vervallen.
- consequenties voor de leden,
- voor de lokale belangenbehartigers die door VCP bediend worden en
- uiteindelijk alle mensen met een chronische ziekte / handicap

Gevolgen voor de mensen die bij de CG-Raad in dienst zijn:
- De voor ruim 66 Fte medewerkers bij de CG-Raad gaat naar 11,5 Fte, gefinancierd uit de toekomstige instellingssubsidie van 1,2 miljoen per 1-1-2013
- de werkzaamheden van Programma VCP wordt 11 Fte ingezet voor het borgen van  op basis van financiële onafhankelijkheid.
- andere meerjarenprogramma’s wordt gezocht door nieuwe samenwerkingsverbanden tussen de pg-organisaties.
Voorbeeld: Juridische ondersteuning met alle koepelorganisaties

Wat merken leden
De CG-Raad blijft uiteraard de belangenbehartiger voor chronisch zieken en gehandicapten.
- De doelen en de missie blijven ongewijzigd en maatschappelijke participatie blijft het doel,
- Door keuzes niet alles op kunnen pakken en
- Meer in allianties en samenwerkingsverbanden optrekken om resultaten voor onze achterban te blijven halen.

Aantal direct merkbare gevolgen
- de bereikbaarheid,
- de service,
- het aantal publicaties en
- het aantal thema’s dat de raad tegelijkertijd kan oppakken.

Belangenbehartiging en lobby vanaf 1 april 2012
Door de afslanking naar de nieuwe organisatie werkt men
- met minder medewerkers met deels een andere taakinvulling
- met 11,5 Fte een volwaardig pakket aan taken en dienstverlening gaan verzorgen.

Blik op de toekomst
- kritische kijk prioriteiten,
- minder mensen en middelen toch aansprekende resultaten behalen,
- Binnen de pgsector urgentie samen optrekken,
- Samen met de leden, collega-koepels en andere partijen de krachten bundelen,
- In wisselende coalities, op thema’s en structureel,
voorbeelden:  Juridische ondersteuning en actie “Stop de stapeling” van 19 september.

 

Meer op CG-Raad Actueel daar is ook de brief te lezen.