Utrecht: 140 belangstellenden met een amputatie en/of verkorting aan arm of been kwamen 19 maart  2011 in revalidatiecentrum de Hoogstraat in Utrecht bijeen. De patiëntenorganisaties KMK en de LVvG  hadden de handen ineen geslagen om gezamenlijk op te trekken om de lotgenoten  te informeren. Het THEMA was:

Welke voorziening is voor mij het beste?

Caroline van den Kommer begon de bijeenkomst met een uitleg van de middag. Ze gaf aan dat veel mensen niet durven te zeggen wat ze willen en wensen, dat onvoldoende duidelijk kunnen maken, niet weten wat mogelijk is, zich vaak laten overrompelen, maar vervolgens daar weer onder lijden en stress krijgen. Het gaat over het informeren en vandaag was de eerste stap daarin.

Karen Koller juriste van Otto Bock spraak uitgebreid over de zorgverzekering.

Het zijn allemaal wetjes maar ze wist de aanwezigen toch bijzonder te boeien met haar verhaal. Volgens haar lezen de  meeste mensen niet het hulpmiddelenreglement. Dit is zeer begrijpelijk, want je kijkt met alle keuzewijzers toch als verzekerden naar de prijs. Het belangrijkste staat in het hulpmiddelenreglement en dat zien prothesegebruikers over het hoofd. Belangrijk is dat zorgverzekeraars ook naar amputees transparant zijn in wat ze bedoelen. Een aantal zorgverzekeraars voldoen daaraan, maar anderen helemaal niet.  De emoties kwamen los bij de vragen. Prothese gebruiker Hans sprak over de onneembare berg, waar je als verzekerde tegenaan loopt. "Het is vechten tegen de zorgverzekeraar, sommigen prothesegebruikers krijgen 6 voorzieningen in twee jaar en anderen krijgen in 6 jaar niets". Een bezoekster van de middag is boos dat de éne verzekerde van CZ alle voorzieningen krijgt terwijl zij zelf een beetje afgescheept wordt. Een andere prothesegebruiker betreurt het dat veel zorgverzekeraars voor protheses niet te juiste man/vrouw op de juiste plaats hebben. Zorggebruiker Fred is boos dat hij eerst goed geholpen is door zijn instrumentmaker. Daarna is deze weggekocht en hij kon het doen met een mindere match. Nu is hij 100% afgekeurd en zijn verzekering deed helemaal niets daar aan  en heeft hij een strafzaak aangespannen. Juriste Karen Koller vond het heel vervelend voor Fred dat hij nu helaas in deze zaak was beland en beaamde dat er nog een hele weg te gaan is. Ze heeft duidelijk aangegeven dat de wetgeving recht geeft op goede zorg en de continuïteit van zorg.   

Kijken in de keuken van kostprijzen

Directeur Marcel Conradi van de OTH gaf een uiteenzetting over ontwikkelingen van de orthopedische werkplaats met leuke filmpjes. Hij ging zeer uitgebreid in op wat in het verleden de prijs neergelegd werd door de branchevereniging, nu door de  NMA (Nederlandse Mededingings Autoriteit) prijsafspraken wordt verboden. Hij liet calculaties zien van de kostprijs en dat de druk van de zorgverzekering om zorg te leveren niet berekend kan worden in de prijs. "We moeten de zorg wel leveren, maar krijgen er niet voor betaald", aldus Conradi. Een active bezoeker in de zaal vroeg de spreker over verstrekkingen bij een prothese. "Kan ik bij een duurdere voet, deze voet bijbetalen?" Conradi sprak daar duidelijk over: "officieel kan dat niet."

Emmy van Brakel sprak over De kanteling in de WMO vanuit de patiënten gezien zoals de CGRaad en de ouderenorganisaties (CSO) het zien over zelfredzaamheid en zelfstandigheid om mee te doen in de maatschappij. Niet kijken vanuit de voorziening hoe we het kunnen oplossen, maar vanuit de probleem van de gebruiker hoe in zijn of haar functioneren problemen moeten worden opgelost. Een van de toehoorders op bijeenkomst vond het  verhaal van de kanteling wel erg rooskleurig voorgesteld. Zijn ervaring in zijn woonplaats was toch anders. Dit kreeg veel bijval uit de zaal van mensen die binnen gemeenten niet allemaal goed waren geholpen. Van Brakel gaf aan dat het kantelen nog wel helemaal in beweging is en voor we daar de effecten van zien een jaar verder zijn.

Nieuwe wet CBR treft gedupeerde

Dhr Cees Boes sprak namens het CBR. Hij ging uitvoerig in op mogelijke aanpassingen op onze heilige koe en alle wetten en regels van veilig verkeer. Boes gaf uitleg over regelingen met functiebeperking dat voor de rapporten in de meeste gevallen een revalidatie arts aan te pas komt of in sommige gevallen een rapport van de neuroloog van belang is.
Een aanwezige vrachtwagenchauffeur met 40 jaar ervaring op vrachtauto mag met rechterhandprothese sinds  nieuwe regels niet meer met zijn C (vrachtwagen) rijden. Door toedoen van CBR is hij nu werkeloos. Hij vond het onterecht. De heer Boes kon op dat moment alleen aangeven dat in dit speciaal geval de vrachtwagenchauffeur het beste een brief kon schrijven. De emoties liepen weer hoog op, omdat mijnheer al 3 maanden bezig was en steeds tegen een muur van het CBR opliep. Een medestander uit de zaal nam het voor de gedupeerde op met een voorstel om met de chauffeur om de tafel te gaan zitten, maar desondanks bleef de CBR-man volhouden het CBR een brief te schrijven.

Letselschade in harmonie regelen

Letselschadeadvocaat Maarten Spronk ging uitgebreid in op aansprakelijkheid, schulddeling, causaal verband, bewijs, hypothese zonder ongeval, de schadeposten en kosten belangenbehartiging. Een van de belangrijskte opmerkingen van Spronk was "zorg voor goede onderhandelingssfeer, het harmoniemodel gaat boven het conflictmodel"

 

 

 

Meedenkknieën

Theo Bougies van BRT-advies had een heel helder verhaal wat helaas als hekkensluiter van de dag als eerste aan bod had moeten komen. Zeer schematisch sprak hij over de processen van verstrekking. Bougie ging weer gevleugeld door de termen ICF waarbij hij sprak dat de terminologie wel opgepoetst moeten worden en spreekt liever over  "meedenkknieën" dan microprocessor gestuurde knieën. Je moet werken in een voor de gebruiker makkelijk te hanteren termen. 
Naast het PPP protocol ( Protocollering en Prijssystematiek Prothesen)  van de professionals komt de CG-raad nu ook met een prothese protocol voor gebruikers.

 

 

Caroline van den Kommer besloot de  zeer geslaagde dag. Het was vooral een  boeiende dag met een lange zit. Zij gaf aan dat het een eerste bijeenkomst was die vooral informatief bedoeld was. Duidelijk is dat hier een vervolg op komt. Naar verzekeraars moet men nog eensgezinder een vuist maken en zoals Marcel Conradi zei "vooral hard schreeuwen".