Je recht halen wordt eenvoudiger als je goed geïnformeerd bent. De geheel vernieuwde website van het Juridisch Steunpunt helpt daarbij. Iederen kan bij het Juridisch Steunpunt terecht met vragen over sociale zekerheid, werk, zorg, etc. Leden van lidorganisaties van de CG-Raad krijgen bovendien gratis hulp en ondersteuning bij een kansrijk bezwaar of beroep.


Op de website van het Juridisch Steunpunt staat belangrijke juridische informatie voor mensen met een handicap of chronische ziekte. Zoals informatie over bezwaar maken, een klacht indienen, zelf naar de rechter stappen en een overzicht van juridische brochures en publicaties. Daarnaast veel juridische vragen uit de praktijk (uiteraard met antwoorden) over onderwerpen als ongelijke behandeling, financiële ondersteuning, werk, onderwijs, zorg en vervoer.


Wetten en regels
In het deel Wetten en regels vindt u informatie over afzonderlijke wetten. Wat staat er precies in de wet? Bij welke instantie moet ik aankloppen? Waar heb ik recht op? En bovenal, wat moet je weten over een bepaalde wet om daadwerkelijk je recht te kunnen halen? Dit deel van de website is nieuw en nog in ontwikkeling.


Jurisprudentie
Voor het behalen van je recht spelen naast de wetgeving zelf, ook de uitspraken van rechters een belangrijke rol; de jurisprudentie. Een rechter toetst of de wet juist wordt toegepast. In een bezwaar- of beroepsprocedure kan een bezwaarmaker een (gunstige) uitspraak van een rechter, gedaan in een vergelijkbare zaak, als argument aanvoeren. Daarom is kennis van jurisprudentie belangrijk. De komende maanden ontwikkelt het Programma Juridische Ondersteuning van de CG-Raad een databank met belangrijke jurisprudentie. Deze databank wordt op de nieuwe website gepubliceerd.  


Juridische Ondersteuning
De nieuwe look  van de site sluit aan bij Juris, het juridisch tijdschrift van de CG-Raad. Het Juridisch Steunpunt en Juris zijn allebei onderdelen van het Programma Juridische Ondersteuning van de CG-Raad. Het Juridisch Steunpunt wordt voor de CG-Raad uitgevoerd door Stichting de Ombudsman te Hilversum.

Meer weten? Kijk op Juridisch Steunpunt

bron: CG-raad