marjan ter vest (c) psy.nlDe vijf patiënten- en ouderenkoepels zitten niet op een lijn. Het Landelijk Platform GGz is teleurgesteld en verwijt de NPCF en CG-raad eigenmachtig optreden. ‘Op bestuurlijk niveau zijn de verhoudingen bekoeld’, zegt Marjan ter Avest, algemeen directeur van het LPGGz.

Patiëntenkoepels liggen met elkaar over hoop

Het is al lange tijd het streven van het ministerie van VWS om de vijf patiëntenkoepels (NPCF, CG-raad, Landelijk Platform GGZ, Platform VG en CSO) op basis van gelijkwaardigheid onder een noemer te brengen, als ‘vijf vingers van een vuist’. Vooruitlopend op de evaluatie van de Subsidieregeling

PGO (patiënten, gehandicapten en ouderen), dit najaar, had minister Klink de koepels gevraagd met een gezamenlijke visie te komen op de positie van cliënten en ouderen. In juli bleek echter dat de partijen het niet met elkaar eens konden worden.

 

Eigenmachtig optreden
Begin juli meldden het Landelijk Platform GGZ en het Platform VG (verstandelijk gehandicapten) de minister hun ongenoegen over de gang van zaken bij het opstellen van die visie. Op eigen houtje hadden de NPCF (Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie) en de CG-raad (chronisch zieken en gehandicapten) de regie op zich genomen van een gezamenlijke notitie, zonder die af te stemmen met de andere drie organisaties. In een brief beklaagden de beide platforms zich over het eigenmachtig optreden van de NPCF en de CG-raad en noemden ze die werkwijze ‘naast schofferend – onacceptabel’. Ook stelden ze dat de NPCF en de CG-raad de gelijkwaardigheid van de vijf koepels ‘klaarblijkelijk alleen met de mond belijden’.

Herverdeling
Precies op dat punt zit volgens directeur Marjan ter Avest de pijn bij de NPCF en de CG-raad. De twee organisaties weigerden na te denken over een nieuwe structuur van de PGO-top, waar de ggz- en de vg-sector gelijkwaardig in vertegenwoordigd zouden zijn. Bovendien gaat het daarbij ook om de verdeling van de financiële middelen. ‘Nu is het zo dat wij als LPGGz slechts vijf procent van het budget krijgen, en zoiets geldt ook voor het Platform VG. Een nieuwe financieringsregeling kan leiden tot een herverdeling van de budgetten en dat gaat dan pijn doen bij de twee andere koepels.’

PGOsupport
Ook speelt mee dat de NPCF en de CG-raad niet van zins is om het bestuur van PGOsupport te delen met de andere organisaties. PGOsupport is een organisatie die patiënten- en ouderenorganisaties ondersteunt bij allerlei praktische en financiële kwesties. Jaarlijks is daar 2,5 miljoen euro voor beschikbaar. De bedoeling was dat alle vijf organisaties in het bestuur zouden plaatsnemen.

Vertrouwen beschadigd
Voorlopig ziet het ernaar uit dat de vijf organisaties hun eigen gang gaan en dat een organisatorische eenheid in de PGO-top nog op zich laat wachten. Het LPGGz ziet op korte termijn vooral mogelijkheden in verdere samenwerking met het Platform VG. Ter Avest verwacht overigens wel dat de gesprekken tussen de vijf partijen weer hervat zullen worden. Maar, zegt ze, ‘dan zal eerst het vertrouwen op bestuurlijk niveau moeten worden hersteld’. (MvK)

Lees hier de brief van LPGGZ en VG-raad aan minister Klink

Lees hier de brief van Klink over PGO-top aan de Tweede Kamer

bron: psy.nl