Van de 200 miljoen euro die het kabinet wil bezuinigen op de Wmo, moet 150 miljoen komen uit een aanscherping van het persoonsgebonden budget (pgb). Dat zegt belangenvereniging van pgb-houders Per Saldo vandaag in vakblad Binnenlands Bestuur.

Per Saldo maakt zich ernstige zorgen over de bezuiniging. Het kabinet wil het geld voor pgb’s in de thuiszorg meer dan halveren. Gemeenten moeten de budgetten blijven verstrekken. Ze worden feitelijk gedwongen de toegang tot zorg moeilijker maken. “Óf de tarieven gaan omlaag en mensen krijgen minder geld om zorg in te kopen, óf gemeenten moeten de toegang tot de zorg beperken. Er is geen andere mogelijkheid”, waarschuwt woordvoerder Stans Damen op de site van Binnenlands Bestuur.

Onder het niveau

Vorig jaar gaven gemeenten 251 miljoen euro uit aan pgb’s. Gaat daar 150 miljoen vanaf, dan komt het budget ruim onder het niveau uit van vijf jaar geleden. “Dat is niet uit te leggen”, zegt Damen. “De afgelopen jaren is de vraag naar pgb’s alleen maar toegenomen. Voor de AWBZ is er een wachtlijst voor pgb’s, omdat de vraag zo hard stijgt en het geld voor dit jaar al snel weer op was. Mensen worden mondiger en willen zelf hun hulp regelen. Dat is voor de thuiszorg niet anders.”

Vraag verdubbeld

Uit cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat de vraag naar de persoonlijke budgetten in de Wmo in vijf jaar is verdubbeld, terwijl was gerekend op een groei van 22 procent.

bron: zorgvisie