Het loont als iedereen meedoet. Dat is de kerngedachte achter ‘Betere kansen: vijf politieke wensen van chronisch zieken en gehandicapten’, hét verkiezingsprogramma van de CG-Raad.
Het programma bevat vijf politieke wensen en geeft tevens antwoord op de vraag: wat kan de politiek doen voor mensen met een beperking? De CG-Raad biedt ‘Betere kansen’ aan de lijsttrekkers van politieke partijen en brengt hiermee de wensen van zijn achterban voor het voetlicht.

De CG-Raad doet vijf voorstellen om de participatie en zelfredzaamheid van burgers met een beperking te vergroten. Sommige maatregelen leveren meteen een besparing op. Andere vergen eerst een investering maar ook die betalen zich uiteindelijk dubbel en dwars terug.
Hieronder leest u alles over onze vijf politieke wensen. Deze wensen vormen de basis voor ons eigen Verkiezingsprogramma Betere kansen

Vijf politieke wensen


  1. Geef iedereen gelijke rechten én plichten
  2. Creëer betere kansen op werk
  3. Realiseer zo snel mogelijk integrale indicatiestelling
  4. Wees zuinig op het goede in de zorg
  5. Maak de samenleving toegankelijk