De webstek van Co LeDahu is gemaakt om alle mensen te bedanken en op de hoogte te houden, die Co met warmte, medeleven en belangstelling hebben gesteund na het ongeluk.
Dat is een onmisbare stimulans geweest om dóór te gaan. En is dat nog steeds!

Verder om mijn amputatie lotgenoten (inclusief naasten en betrokkenen) te informeren die zelf een beenamputatie hebben, of de onfortuinlijken die nog een amputatie moeten ondergaan.
Maar ook voor iedereen, die zich bij dit onderwerp serieus betrokken voelt of erin geïnteresseerd is. Persoonlijk of beroepsmatig.
Zie hier de webstek