Op 21 september 2012 is in revalidatiecentrum De Trappenberg, locatie Flevoziekenhuis in Almere het vernieuwde programma Revalidatie, Sport en Bewegen officieel van start gegaan. Het programma richt zich op het structureel aanbieden van bewegen en sporten aan revalidanten tijdens en na het revalidatieproces. Doel is dat bewegen en sporten een blijvend onderdeel wordt van het dagelijks leven. Acht revalidatie-instellingen zijn nu met het programma aan de slag.
 
De centra die als eersten aan de slag zijn gegaan zijn;

Revalidatie Friesland locatie Tjongerschans,  Trappenberg (Flevoziekenhuis),  Via Reva,  Sint Maartenskliniek,  MRC Aardenburg,  Reade,  Leijpark  en Revant Breda.


De komende vier jaar wordt de methodiek bij de overige 10 instellingen ingevoerd. De start ging gepaard met een de feestelijke ondertekening van een convenant, waarmee de centra zich gaan binden aan de uitvoering van het programma.
Willemijn Baken, adjunct-directeur Gehandicaptensport Nederland introduceerde het nieuwe logo van revalidatie sport en bewegen en sprak van een symbolische samenkomst van twee werelden revalidatie / sport bewegen waar tussen een brug gebouwd moet gaan worden.

 

 


Hans Leutscher, projectleider Gehandicaptensport Nederland presenteerde het programma Revalidatie, Sport en Bewegen. Daarna mochten de bezoekers van de Kick-off zelf actief aan de slag in werkgroepen.

 

Na de middag volgde een presentatie van het wetenschappelijk onderzoek ReSpAct door Rolinde Alingh en Femke Hoekstra, Centrum voor Bewegingswetenschappen, afdeling Revalidatiegeneeskunde van het Centrum voor Revalidatie van het UMCG/RUG en de Hanzehogeschool Groningen.

 

Meer op Presentaties Kick-off  21 september 2012